Z historie Kynologického klubu v Mošnově – 2. část

V roce 2004 nám opět přibyly do výcviku štěňata. Jako každoročně jsme se zúčastnili Erbovních slavností. Zdokonalujeme klubovnu. V říjnu tři naši členové složili zkoušku ZZO ve Štramberku. V listopadu v Bartošovicích složili dva psi zkoušku ZM.

V roce 2005 stále cvičíme a zdokonalujeme klubovnu a cvičiště. Připravili jsme zábavný den pro děti a večer při tanečku se bavili i dospělí.

Rok 2006 byl tradiční. Probíhalo očkování a vystoupení psů na Obecních slavnostech.

V roce 2007 se ke zbývajícím skalním aktivním členům, přidávají noví členové. Červnové vystoupení na Obecních slavnostech v roce 2007 k nám přivádí nové členy z Petřvaldu z obecní části Dvorek,, dospívající děti našich členů i čtyřnozí miláčci nahrazující odrostlé děti. Na cvičišti nás začíná být plno.

V roce 2008 se náš kolektiv tak utužil, že každý výcvik ukončujeme zdravotním přípitkem. V hojném počtu jsme se zúčastnili vystoupení na Mošnovských obecních slavnostech, kdy jsme obdrželi obrovské ovace od publika. Naší pejsci překvapili absolutní souhrou a celé vystoupení vypadalo jako jeden pes. Při vystoupení jsme nepředváděli jen dospělé a zkušené psi, ale i naše různě stará štěňata a diváci tak mohli shlédnout dovednosti odpovídající jejich věku. V říjnu jsme uspořádali naše klubové závody. Psi byli rozděleni do dvou skupin. Starší psi cvičili podle ZVV1 a štěňata si zkusila svou ZM. Po rozdání cen si psovodi u prostřeného stolu prodiskutovali své zážitky a dojmy.

V roce 2009 jsme si založili naše internetové stránky. Letos jsme nedosáhli žádných úspěchů, zato se nás chytil psincův kašel.

V roce 2010 nastal velký obrat. V květnu se kynologickým cvičištěm přehnala povodeň. Voda se nám zastavila 2 cm před práhem klubovny. Některé překážky již tuto povodeň nevydržely, proto se červen odehrával spíše v opravářském duchu. Jako každým rokem jsme v červnu také vystoupili na Erbovních slavnostech obce Mošnov, Kde jsme předvedli nejen poslušnost, ale i ukázky z obran. V září jsme opět parkovali auta na akci Den NATO 2010. Také jsme postupně začali navazovat kontakt s KK Velké Albrechtice. Zde jsme se seznámili s figuranty se Štramberka a spolupráce se rozjela i KK Štramberk. V říjnu proběhlo hlasování o změně výboru. Předsedou byla zvolena Jana Tománková, místopředseda Ivan Korbelář, do revizní komise byli dosazeni: Miroslava Tománková, Milan Loska a Milan Klečka, jednatelem byl zvolen Radomil Kolář a pokladní Ludmila Látalová.

Zde napište svůj komentář