Archiv autora: admin

Z historie Kynologického klubu v Mošnově – 2. část

V roce 2004 nám opět přibyly do výcviku štěňata. Jako každoročně jsme se zúčastnili Erbovních slavností. Zdokonalujeme klubovnu. V říjnu tři naši členové složili zkoušku ZZO ve Štramberku. V listopadu v Bartošovicích složili dva psi zkoušku ZM.

V roce 2005 stále cvičíme a zdokonalujeme klubovnu a cvičiště. Připravili jsme zábavný den pro děti a večer při tanečku se bavili i dospělí.

Rok 2006 byl tradiční. Probíhalo očkování a vystoupení psů na Obecních slavnostech.

V roce 2007 se ke zbývajícím skalním aktivním členům, přidávají noví členové. Červnové vystoupení na Obecních slavnostech v roce 2007 k nám přivádí nové členy z Petřvaldu z obecní části Dvorek,, dospívající děti našich členů i čtyřnozí miláčci nahrazující odrostlé děti. Na cvičišti nás začíná být plno.

V roce 2008 se náš kolektiv tak utužil, že každý výcvik ukončujeme zdravotním přípitkem. V hojném počtu jsme se zúčastnili vystoupení na Mošnovských obecních slavnostech, kdy jsme obdrželi obrovské ovace od publika. Naší pejsci překvapili absolutní souhrou a celé vystoupení vypadalo jako jeden pes. Při vystoupení jsme nepředváděli jen dospělé a zkušené psi, ale i naše různě stará štěňata a diváci tak mohli shlédnout dovednosti odpovídající jejich věku. V říjnu jsme uspořádali naše klubové závody. Psi byli rozděleni do dvou skupin. Starší psi cvičili podle ZVV1 a štěňata si zkusila svou ZM. Po rozdání cen si psovodi u prostřeného stolu prodiskutovali své zážitky a dojmy.

V roce 2009 jsme si založili naše internetové stránky. Letos jsme nedosáhli žádných úspěchů, zato se nás chytil psincův kašel.

V roce 2010 nastal velký obrat. V květnu se kynologickým cvičištěm přehnala povodeň. Voda se nám zastavila 2 cm před práhem klubovny. Některé překážky již tuto povodeň nevydržely, proto se červen odehrával spíše v opravářském duchu. Jako každým rokem jsme v červnu také vystoupili na Erbovních slavnostech obce Mošnov, Kde jsme předvedli nejen poslušnost, ale i ukázky z obran. V září jsme opět parkovali auta na akci Den NATO 2010. Také jsme postupně začali navazovat kontakt s KK Velké Albrechtice. Zde jsme se seznámili s figuranty se Štramberka a spolupráce se rozjela i KK Štramberk. V říjnu proběhlo hlasování o změně výboru. Předsedou byla zvolena Jana Tománková, místopředseda Ivan Korbelář, do revizní komise byli dosazeni: Miroslava Tománková, Milan Loska a Milan Klečka, jednatelem byl zvolen Radomil Kolář a pokladní Ludmila Látalová.

Z historie Kynologického klubu v Mošnově – 1. část

Náš kynologický klub byl založen 4.4. 1994 partou psích příznivců v čele s panem Olejákem. Cvičiště bylo vybudováno v bývalém areálu kluziště. Prvním úspěchem našeho klubu bylo     1. místo při obranářských závodech dne 18.6.1994, které získal pan Vysocký se psem Bennym. Do konce roku jsme ještě zvládli postavit klubovnu a uspořádat akci pro děti.

V roce 1995 jsme stále pracovali na vylepšení našeho cvičiště a zároveň jsme uspořádali 1. ročník soutěže „O Kahánkův pohár“. Soutěž probíhala podle ZVV1. Pohár si tehdy odnesl pan Klečka se psem Tinou, tehdy ještě člen kynologického klubu Skotnice. Nám neuniklo 3. místo pan Oleják. V září jsme uskutečnili otevřený závod dvojic podle ZVV1 a ZVV2. Ikdyž v celkovém pořadí jsme se na stupně vítězů neprobojovali, přesto pes Medy paní Aleny Mrkvicové byl nejlepší v poslušnosti a nejlepší stopu obhájil pan Vysocký se psem Enzem. Dalším našim úspěchem bylo opět 3. místo v obranářských závodech.

V roce 1996 jsme uspořádali klubový závod, po kterém se nám rozrostla členská základna o další nováčky. V letních měsících jsme opět uspořádali několik akcí pro děti s ukázkou výcviku psů. Ještě jsme se zúčastnili obranářských závodů jednotlivců tak družstev.

V roce 1997 stoupl opět zájem mládeže o vstup do našeho klubu. A pak přišel červen 1997 a s ním i povodeň. Ta zničila celý výcvikový areál a tato zkutečnost vedla k zastavení činnosti klubu. Čekala nás práce, aby cvičiště a klubovna byla opět naší chloubou.

V roce 1998 stále opravujeme následky způsobené loňskou povodní.

V roce 1999 jsme se již zúčastnili přátelského závodu ve Skotnici.

V roce 2000 jsme se plně věnovali výcviku psů a začali jsme stavět odkládací kotce.

V roce 2001 se výcvikářem stal pan Oleják a pan Dekař a figurantem pan Mende. Začali jsme pořádat hromadné očkování psů na cvičišti. Tato akce měla velký ohlas hlavně u starších majitelů psů.

24. 4. 2002 byl zaveden elektrický proud „střídavý, střídavý elektrický proud“. Dále pracujeme na zvelebení klubovny a konečně nám teče vlastní pivo. Předvedli jsme ukázky naší práce se psi na obecních slavnostech v Petřvaldě, Mošnově a Sedlnici. Ukázky měly u diváků velký ohlas a přivedly mezi nás nové členy klubu. V průběhu roku jsme se zúčastnili několika závodů. Jeden z našich psů složil zkoušku ZM v Bartošovicích.

V lednu 2003 jsme opět zajistili očkování psů pro veřejnost. Přibylo nám nových členů a je zajímavé, že u nás v klubu je převaha žen. Při prvním pěkném počasí proběhla jarní brigáda. V březnu jsme se zúčastnili závodu v Novém Jičíně. V dubnu zavedena voda do klubovny, konečně netaháme kanystry! V červnu jsme opět obohatili vystoupení Mošnovské obecní slavnosti, dále jsme se zúčastnili závodu v Bartošovicích. V říjnu jsme uspořádali klubové závody pouze pro členy klubu, aby si i nováčci mohli vyzkoušet atmosféru závodu. Chutný guláš a uzený kabanos nás držel na nohou. No a sem tam nějaká ta šťopička na zahřátí chybět nesměla. Výsledky dopadly podle očekávání, ale důležité bylo, že i nováčci si prožili své první nervy.